miércoles, 10 de junio de 2009

URXENTE: actúa en favor dos dereitos LGTB en Lituania

Mañan, 11 de Xuño, o Parlamento Lituano votará unha enmenda que, de aprobarse, supondrá a prohibición de debatila homosexualidade nas escolas e toda referencia a ela en calquera información pública que poidan ver menores.
A reforma proposta equipara a homosexualidade a situacións como a descripción de violencia física ou psicolóxica, a exhibición dun corpo humano morto ou cruelmente mutilado e a información que suscite terror ou fomento a automutilación ou o suicidio.
A modificación proposta é parte dun crecente clima de intimidación e discriminación el Lituania contra lesbianas, gays, bisexuais e persoas transxénero. No último ano, as autoridades munincipais emitiron declaracións despectivas. Se a lei é aprobada, reforzarase aínda máis se cabe a violencia contra as persoas a causa da súa oriencaión ou identidade de xénero, socabando na súa integridade e dignidade.
ACTÚA!!Pedimoste que enviedes cartas como as que figuran na seguinte descarga ás direccións que podes atopar no mesmo documento e que difundas esta información.

0 comentarios: