martes, 18 de noviembre de 2014

Curso Iniciación á Talla Madeira, 36h

Abrimos portas a novas temáticas e persoas coas que contacta a Asociación.
Neste caso colaboramos coa cesión do noso local para a impartición dun Curso de Iniciación á Talla de Madeira.

Estás son as características do curso:

36 horas de duración.
Sábados de 10.30 ás 13.30h
Inicio 13 de decembro
Importe total 60€, inclue o material a utilizar.
Imparte David Portela, carpinteiro e ebanista.
Destinatarios: calquera persoa con interese, non son precisos coñecementos previos.

As prazas son limitadas, co fin de que a ensinanza sexa nun grupo reducido e podes inscribirte ata o 5 de decembro mandando un mail a d.portela2010@gmail.com ou contactando co profesor directamente no 610.381.125

Máis sobre o curso:

Para que te prepara?
-Adquirir coñecementos e metodoloxía necesaria para realizar a talla ornamental en madeira.
-Adquirir habilidade e destreza na utilización das ferramentas.
-Tomar contacto cos diferentes tipos de madeira idóneos para a talla e aprender a diferencialos.

Temario:
1. A madeira:
Tipos de madeira idóneos para a talla.
Características, aspecto e recoñecemento.

2.Ferramentas:
Descrición e características das ferramentas e materiais utilizados na talla de madeira.
Uso, seguridade e mantemento.

3. Nocións dibuxo técnico.

Parte práctica do curso:

-Adquirir un bo uso das ferramentas de talla de madeira ata conseguir habilidade e destreza.
-Práctica no afiado e suavizado das gubias.
-Exercicios prácticos para o recoñecemento da veta e sentido da madeira.
-Iniciación a talla a través dun primeiro exercizo bidimensional, para aprender a realizar representacións tridimensionais.
-Realización dun segundo traballo, libre, de elementos ornamentais aplicados ao mobiliario.


0 comentarios: