martes, 15 de enero de 2013

Novo curso: "Resolución de conflitos e control das emocións"


Despois da primeira entrega do curso, repetimos! pero desta vez divido en 3 módulos, de 10h cada un, independentes pero complementarios.

Diariamente afrontamos situacións que nos afectan a nivel emocional, pero non sempre conseguimos xestionalas do mellor xeito, manexar o estres, a ansiedade, a ira... e acabamos arrastrando frustracións que nos fan sentir emocións negativas sobre nós mesmas.
Traballaremos con perspectiva de xénero para profundar na forma de comunicarnos e relacionarnos, xestionar conflitos e manexar as nosas emocións para acadar un benestar emocional como mulleres.

Obxectivos:

  Coñecer as estratexias básicas para o axeitado manexo e control das emocións.

  Identificar as situacións de conflito e as posibles repercusións.

  Identificar os diferentes modelos de resolución de conflitos

DATAS:

Módulo 1
Grupo 1
Grupo 2
29 Xaneiro
30 Xaneiro
5, 19 e 26 Febreiro
6, 20 e 27 Febreiro
 
HORARIO:
Grupo 1: 18.30 a 21.00h
Grupo 2: 11.00 a 13.30h
LUGAR:
Porta do Sol, 11 Bis, 1º 
Asociación Nós Mesmas

COSTE 8€ 
DIPLOMA ASISTENCIA 

                                  Inscríbete AQUÍ!


0 comentarios: