martes, 23 de octubre de 2012

Curso "Resolución de conflitos e control das emocións"


Diariamente afrontamos situacións que nos afectan a nivel emocional, pero non sempre conseguimos xestionalas do mellor xeito, manexar o estres, a ansiedade, a ira... e acabamos arrastrando frustracións que nos fan sentir emocións negativas sobre nós mesmas.
Traballaremos con perspectiva de xénero para profundar na forma de comunicarnos e relacionarnos, xestionar conflitos e manexar as nosas emocións para acadar un benestar emocional como mulleres.

Obxectivos:

  Coñecer as estratexias básicas para o axeitado manexo e control das emocións.

  Identificar as situacións de conflito e as posibles repercusións.

  Identificar os diferentes modelos de resolución de conflitos

DATAS:
30 outubro
6, 13, 20 e 27 novembro
4, 11, 15 e 18 decembro
HORARIO:
18.30 a 21.30h
LUGAR:
Porta do Sol, 11 Bis, 1º 
Asociación Nós Mesmas

COSTE 6€ (para a Deputación, pago primeiro día)
DIPLOMA ASISTENCIA expedido pola Deputación de Pontevedra.

                                  Inscríbete AQUÍ!

0 comentarios: