Asociación Nós Mesmas

Queda moito por facer para ser Nós Mesmas

Orgullo LGTB Vigo 2018

Nin disfóricas nin incongruentes.

Batukada feminista

Reivindicación

Visibilidade lésbica 2018

Bicada polas rúas do centro Vigo.

miércoles, 14 de abril de 2021

Servizo Orientación, formación e asesoramento social e laboral


Servicio de Orientación, Formación e Asesoramento é un servizo  especializado no colectivo de mulleres lesbianas, bisexuais e trans que cubre a provincia de Pontevedra.

Proporcionamos información, orientación e asesoramiento á ciudadanía LGTBI e achegados  (familias, profesionais, etc.) sobre os seus derechos, exercicio dos mesmos e recursos sociaies adecuados para resolver as súas necesidades.

O noso servizo conta coas seguintes características:

  • Servicio gratuito, profesionalizado e confidencial.
  • Acollida e información.
  • Atención e asesoramento social, derivación e acompañamento a recursos externos.
  • Atención individual ou familiar a personas del colectivo LGTBI, familiares ou entorno cercano.
  • Sensibilización e formación.
  • Orientación laboral a mulleres LBT.
  • Asesoramiento a profesionais de outros ámbitos que traballan en temática LGTBI  de forma puntual ou continuada.

Imprescindible cita previa, podes solicitala a través de:

E-mail: nosmesmas@felgtb.org

Teléfono e WhatsApp: +34 722 286 300 ou no +34 627 736 965
Servizo subvencionado por:viernes, 5 de marzo de 2021

Peche do 2020, queres saber como nos foi?

 Pechamos un ano complicado, un ano que ninguén esperaba e no que moitas das persoas que forman parte do colectivo LGTBI viviron como unha dura experiencia, vendo aínda máis vulnerados os seus dereitos.

Como exercizo de transparencia e boas prácticas, deixamos aquí as memorias que recollen todo o traballado neste ano 2020 así como o resume de contas anuais. Memoria actividades 2020 e previsión actividades 2021

Contas anuais 2020