Asociación Nós Mesmas

Queda moito por facer para ser Nós Mesmas

Orgullo LGTB Vigo 2018

Nin disfóricas nin incongruentes.

Batukada feminista

Reivindicación

Visibilidade lésbica 2018

Bicada polas rúas do centro Vigo.

miércoles, 14 de abril de 2021

Servizo Orientación, formación e asesoramento social e laboral


Servicio de Orientación, Formación e Asesoramento é un servizo  especializado no colectivo de mulleres lesbianas, bisexuais e trans que cubre a provincia de Pontevedra.

Proporcionamos información, orientación e asesoramiento á ciudadanía LGTBI e achegados  (familias, profesionais, etc.) sobre os seus derechos, exercicio dos mesmos e recursos sociaies adecuados para resolver as súas necesidades.

O noso servizo conta coas seguintes características:

  • Servicio gratuito, profesionalizado e confidencial.
  • Acollida e información.
  • Atención e asesoramento social, derivación e acompañamento a recursos externos.
  • Atención individual ou familiar a personas del colectivo LGTBI, familiares ou entorno cercano.
  • Sensibilización e formación.
  • Orientación laboral a mulleres LBT.
  • Asesoramiento a profesionais de outros ámbitos que traballan en temática LGTBI  de forma puntual ou continuada.

Imprescindible cita previa, podes solicitala a través de:

E-mail: nosmesmas@felgtb.org

Teléfono e WhatsApp: +34 722 286 300 ou no +34 627 736 965


Servizo subvencionado por (ano 2022):