miércoles, 14 de abril de 2021

Servizo Orientación, formación e asesoramento social e laboral


Servicio de Orientación, Formación e Asesoramento é un servizo  especializado no colectivo de mulleres lesbianas, bisexuais e trans que cubre a provincia de Pontevedra.

Proporcionamos información, orientación e asesoramiento á ciudadanía LGTBI e achegados  (familias, profesionais, etc.) sobre os seus derechos, exercicio dos mesmos e recursos sociaies adecuados para resolver as súas necesidades.

O noso servizo conta coas seguintes características:

  • Servicio gratuito, profesionalizado e confidencial.
  • Acollida e información.
  • Atención e asesoramento social, derivación e acompañamento a recursos externos.
  • Atención individual ou familiar a personas del colectivo LGTBI, familiares ou entorno cercano.
  • Sensibilización e formación.
  • Orientación laboral a mulleres LBT.
  • Asesoramiento a profesionais de outros ámbitos que traballan en temática LGTBI  de forma puntual ou continuada.

Imprescindible cita previa, podes solicitala a través de:

E-mail: nosmesmas@felgtb.org

Teléfono e WhatsApp: +34 722 286 300 ou no +34 627 736 965
Servizo subvencionado por:0 comentarios: